Politika kvality

Firma Palmer s.r.o. sa špecializuje na medzinárodnú kamiónovú dopravu. Prepravujeme tovar pre našich zákazníkov po celej Európe so zameraním sa na Škandinávske krajiny a krajiny V4, Chorvátsko, Slovinsko a Srbsko. Prostredníctvom overených zmluvných dopravcov disponujeme štandardnými plachtovými návesmi, MEGA návesmi, skriňovými návesmi, sólo vozmi do a tiež dodávkami do 3,5t. Väčšina našich vozidiel od dopravcov pre vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu je vybavené systémami monitorovania, ktoré slúžia na kontrolu trasy, počtu najazdených kilometrov či presnejšie stanovenie doby dodania prepravovaného tovaru.

Naša spoločnosť sa orientuje na celkovú spokojnosť zákazníka pričom dbáme na neustálu komunikáciu s ním a snažíme sa o dosiahnutie splnenia všetkých jeho požiadaviek. Politika kvality predstavuje rámec pre stanovenie jednotlivých cieľov kvality a zároveň bude neustále preskúmavaná, aby naplnila všetky potreby spoločnosti.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Zároveň sa zaväzujeme:

  • neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných spoločnosťou na kvalitu produktov a služieb
  • rozvíjať ich profesionálny rast a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie kvality produktov a služieb, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov a jeho zlepšovaním
  • presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov
  • k efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti
  • o neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov
  • o zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj produktov, výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.)

V Bratislave 31.03.2021                                                                               Jozef Krištín a Vlastmil Kubánek

konatelia spoločnosti

Certifikát

ISO 9001_podpisany-1